Fryslân mikt op groei aantal bezoekers

FRYSLAN - Focus op de bezoekers van nationale en internationale herkomst: meer, vaker, langer en diverser. Dat wil de provincie bereiken door het nog meer vergroten van de (inter)nationale zichtbaarheid van Fryslân en de Wadden.

Dit naast – tot 2018 – Kulturele Haadstêd 2018. Meer bezoekers kan voor ondernemers een nieuwe uitdaging betekenen. Dat is in essentie de inzet van de Beleidsbrief Gastvrijheidseconomie van de provincie Fryslân. Dit stelt eisen aan en biedt nieuwe kansen voor ondernemers. Hoe zorgen zij er voor dat de bezoeker zeer tevreden is over het aanbod en dat deze met een voldaan gevoel naar huis gaat? Het gaat hierbij zowel om de capaciteit, de kwaliteit en diversiteit van het aanbod. Daarnaast spelen de manier en het tempo waarop zij kunnen inspelen op veranderende wensen van de bezoekers. De provincie wil daarbij helpen met de instrumenten middelen en economie (Beleidsbrief Economie). Naast goed ondernemerschap moet de omgeving waarin de bezoeker komt op orde zijn. Het gaat om bereikbaarheid, verplaatsen voor recreatieve doeleinden en de kwaliteit van landschap en landschappelijke elementen (erfgoed, natuur, water etc.). Inzet van de provinciemarketing is het bewerkstelligen van één- of meerdaagse bezoeken. Die kunnen om diverse redenen plaatsvinden. Voor recreatie, voor de cultuur, voor zakelijke redenen, congressen en business events en voor bezoek aan (studerende) familie of vrienden. Vergroten van aantallen bezoekers. Waar denkt de provincie dan aan? In de eerste plaats aan Kulturele Haadstêd 2018, waarbij heel veel bezoekers worden verwacht. Maar ook door slim in te spelen op de spreiding van Randstadbezoekers naar de rest van Nederland. Het NBTC verwacht in 2020 16 miljoen buitenlandse bezoekers. Dit is een groei van 14% ten opzichte van 2014. Om die bezoekers af te leiden van de Randstad realiseert het NBTC de zogenaamde Metrolijnen. Fryslân haakt daarop aan door samen te werken in de Metrolijn Nederland Waterland en de Metrolijn Dutch Designlijn l Mondriaan. Gedeputeerde Klaas Kielstra: “Met deze beleidsbrief zet de provincie in op dé onderscheidende merken Fryslân, de Wadden én tot 2018, Kulturele Haadstêd. Om hiervoor effectieve marketing te bedrijven is gekozen voor een lange-termijn strategie en waarbij we nog beter nationale en internationale bezoekers te verleiden om te kiezen voor Fryslân”. Provinciale Staten beslissen op 29 juni 2016 over het voorstel.