‘Kantoorpersoneel De Fryske Marren op één locatie’

Joure - Het kantoorpersoneel van gemeente De Fryske Marren moet op één locatie werken. Dat stelt het college van B&W voor.

Op dit moment is het personeel verdeeld over verschillende locaties. Zo werkt een gedeelte vanuit het gemeentehuis en anderen op Woudstate op het industrieterrein. Het huisvesten van het kantoorpersoneel op één locatie is klantvriendelijker, efficiënter en per saldo goedkoper volgens het college. De onderzochte varianten zijn: voortzetten van de huidige situatie (kantoorpersoneel in gemeentehuis Herema State en in kantoorpand Woudstate), vestiging van het kantoorpersoneel in het gemeentehuis en het naastgelegen Herema State 5 en uitbreiding van het gemeentehuis. Bij alle drie de opties is investering in de gebouwen nodig om deze geschikt te maken voor flexibel werken. Voor de drie varianten zijn ook de mogelijkheden onderzocht om koeling aan te brengen. Tevens is nagegaan hoe de uitbreiding zo duurzaam mogelijk uitgevoerd kan worden. Het college adviseert de gemeenteraad. In september zal het onderwerp op de agenda staan van de commissie bestuur en vervolgens de raadsvergadering. De gemeenteraad neemt, door het beschikbaar stellen van de benodigde financiële middelen, het besluit over de huisvesting van het kantoorpersoneel van gemeente De Fryske Marren.