Uw tuin op orde met de hulp van een VLAM vrijwilliger

Lemmer - ,,Als mensen blij zijn wanneer hun tuin weer netjes is, ben ik ook blij”, vertelt Jelle van Putten uit Oosterzee-Buren.

,,Dat is voor mij de voornaamste reden om tuinvrijwilliger te zijn.” Jelle is één van de VLAM tuinmannen, die tegen een kleine vergoeding allerlei tuinklusjes kunnen doen bij een ieder, die dit nodig heeft. Een tuinvrijwilliger doet bijvoorbeeld klusjes als gras maaien, snoeiwerk, een heg knippen of een stukje grond omspitten. Een ander, heel belangrijk, voorbeeld is het recht leggen van tegels, waardoor valongelukjes worden voorkomen. De tuinvrijwilliger kan hiervoor éénmalig langskomen. Echter, wanneer men tevreden is, wordt vaak met de tuinvrijwilliger afgesproken om regelmatig te komen, zodat de tuin netjes blijft. Deze VLAM dienst is vooral handig voor ouderen en mensen met een beperking uit de dorpen van Oud Lemsterland, die het tuinwerk niet (meer) zelf kunnen doen en ook geen familie of buren hebben, die hen hiermee kan helpen. De VLAM, vooral bekend van het vrijwilligersvervoer, doet bij de aanvragen voor tuinklusjes de eerste bemiddeling tussen aanvrager en tuinman. Kunt u wel wat hulp gebruiken in uw tuin, omdat dit voor u zelf te bezwaarlijk is en wilt u weten of de VLAM u hierbij van dienst kan zijn? Aarzel dan niet en bel op werkdagen tussen 9.30-11.00 uur naar de VLAM, via telefoonnummer 0514-562000. De telefoonwacht zal u graag meer informatie geven over de werkwijze en tarieven en, als u dat wenst, in contact brengen met één van de tuinmannen.