Open boten wedstrijden WsV de Zevenwolden

Lemmer - De competitie is weer gestart, vorige week stond de eerste wedstrijdavond gepland, maar die kon geen doorgang vinden in verband met het weer.

Dus werd op 14 april de eerste wedstrijd verzeild. Er kwamen 10 kielboten en 7 zwaardboten op de Grutte Brekken. De wind was wat zoekend qua richting en sterkte, waardoor de wedstrijdleiding, olv Siene de Vries, de starttijd van 19.00 uur even uitstelden. Na een kleine uitstel kon er toch gezeild worden. Maar de wind bleef maar zoeken, wat resulteerde in een grote wind schifting. hierdoor werd het wedstrijdveld weer geschud van posities. Er kon ook nog een tweede wedstrijd gezeild worden. Hier werd de wedstrijdleiding op de proef gesteld. Eerst een foutje met de toeter en daarna nog een algehele valse start. Ook voor de wedstrijdleiding was het even in komen, net als de zeilers. Na twee wedstrijden kon de stand worden opgemaakt. Bij de zwaardboten werd Tonny Kroes, Finnjol, eerste. De tweede plaats was voor Wouter Kroes, Laser. Derde Jens Jongsma, Laser. Vierde Ale Woudstra, Finnjol. Vijfde Bianca Huizinga, Laser radiaal. Zesde Arjenne Dijkstra, Finnjol. Zevende Herre Zonderland, X-4. Bij de kielboten waren Daan Richter en Edward Roos, Efsix, de snelste. Tweede Marc Hoogland en Willem Dijkema, Centaur. Derde Henk de Boer en Erik Bootsma, BMer. Vierde Frans Kemink en Rinus Harder, Centaur. Vijfde Lieuwe Bergstra en Robert de Jong, Sailhorse. Zesde Frans en Marianne Hogeterp, BMer. Zevende Rutger Fortuin en Adriaan Lassche, Centaur. Achtste Carst Lindeboom en Wim Zwart, Centaur. Negende Gerbrand Koornstra, Valk. Tiende Ben Zenhorst en Tjarko Galema, Valk. Ook is de Zevenwolden weer begonnen aan de verenigings kampioenschappen team zeilen. En dit jaar weer uitkomend in de eerste divisie. En in de eerste twee wedstrijdavonden werd er een eerste, derde en vijfde plaats behaald.