Groot onderhoud wijk Lemstervaart

Lemmer - Wijkbewoners van de wijk Lemstervaart in Lemmer zijn geïnformeerd over het groot onderhoud in hun wijk.

De werkzaamheden gaan in mei daadwerkelijk van start in de wijk. In de Aak, Blazer, Pluut, Schokker, Jol en Botter staat groot onderhoud aan de riolering en verharding gepland. Daarnaast vinden er op enkele plekken in de wijk verkeerskundige aanpassingen plaats. Het oude gemengde rioolstelsel wordt vervangen door een nieuw gescheiden stelsel. Een gescheiden stelsel ontvangt en voert vuilwater en regenwater afzonderlijk af. Het regenwaterriool wordt geloosd op de watergangen binnen de wijk. Ten aanzien van het onderhoud aan de verharding zal het asfalt worden vervangen door een elementenverharding (dit bestaat uit betonstraatstenen). Tijdens dit groot onderhoud wordt daar waar nodig is het profiel aangepast ten gunste van parkeervoorzieningen, groen en de verkeersveiligheid. Op dit moment vindt de aanbestedingsprocedure van het werk plaats. Met een tweetal weken zal het werk definitief worden gegund. Na enige voorbereiding zullen de daadwerkelijke werkzaamheden eind mei starten. Het werk vindt plaats in drie fasen: Fase 1: mei 2016 - november 2016 Tijdens deze fase zal het asfalt worden opgebroken, de riolering vervangen en zal de bestrating in tijdelijk verband worden aangelegd. Fase 2: start medio maart 2017 De tweede fase betreft de aanleg van een parkeer terrein op de locatie van de basisschool De Meerpaal. Dit parkeerterrein kan pas worden aangelegd wanneer de school niet meer in gebruik is. Afhankelijk van het vervallen van de functie van de school wordt verwacht deze werkzaamheden medio maart 2017 uit te kunnen voeren. Fase 3: najaar 2017 De derde fase zal plaatsvinden nadat eventuele zetting (nazakken van de aangebracht grond) in de ondergrond volledig is verdwenen. Tijdens deze fase zal de weg in haar definitieve verband worden aangebracht. Verwacht wordt dat de zetting in het najaar van 2017 is verdwenen, hierna worden de werkzaamheden opgestart.