Grote opkomst bij kerk-, school-, gezinsdienst met De Arke

Lemmer - In samenwerking met CBS De Arke, is zondag een gezinsdienst in de Gereformeerde Kerk gehouden.

Er was een grote opkomst van kinderen, ouders en andere betrokken. Tijdens de dienst stond het thema ‘zelfstandigheid’ centraal; wat kunnen de kinderen allemaal al zelf of heb je soms toch nog hulp nodig? Er werden liedjes gezongen en gedanst door de jongste kinderen.De middenbouw liet door middel van tekeningen en teksten zien en horen wat zij allemaal zelfstandig mochten. Door de bovenbouw werd een toneelstuk opgevoerd over het thema. Ook was een filmpje gemaakt waarin verschillende personen, jong en oud, geïnterviewd waren met vragen over zelfstandigheid. Het samenzijn is afgesloten door een swingend lied gezongen door de leerkrachten van de school, samen met Sophie de Bar, leerlinge uit groep 3. Dit lied werd begeleid door twee meisjes op de gitaar: Irene Kok en Baukje Heyboer.