Magere paddentrek in Kuinderbos

Kuinderbos - Afgelopen periode is met behulp van vrijwilligers en ongeveer 500 schoolkinderen de jaarlijkse paddentrek in het Kuinderbos begeleid.

De score is nog nooit zo laag geweest als dit jaar: bijna 3200 dieren zijn overgezet. In het topjaar is het ooit ruim 17000 geweest. De oorzaak is onbekend voor de boswachter en zal waarschijnlijk ook niet één specifieke oorzaak zijn maar meerdere factoren kunnen van invloed zijn. Zo denk de boswachter dat een nieuw groot ven dat drie jaar geleden gegraven is in het Kuinderbos aan de zijde waar de dieren overwinteren de trek naar de Kuinderplas verminderd. Er is een faunapassage opgenomen in het tracé, waardoor een deel van de dieren ongeteld onder de weg doorkruipt. Er zijn geen sporen van gevonden maar het rhana virus dat voor komt in Nederland. Als dieren dat opgelopen hebben kunnen ze tijdens de winterslaap zijn overleden en dus achtergebleven in het bos. Bij de boswachter rijst ook de vraag of amfibieën in de herfst al aanvoelen hoe streng een winter wordt en daardoor zich een gevaarlijke reis besparen en genoegen nemen met mindere goede overwinteringsplaatsen dichter bij de plas. Kortom: nader onderzoek is gewenst.