Provincie zet meer in op Europa

FRYSLAN - Bijna een jaar na de provinciale verkiezingen presenteerde het College vandaag de eerste kadernota. De kadernota is de opmaat naar de begroting voor 2017.

Na het Coalitieakkoord Mei elkenien, foar elkenien bevat de kadernota kleine bijstellingen. De kadernota leidt tot een extra investering van eenmalig €13,8 miljoen. Afgelopen jaar is veel in gang gezet en komende periode werkt de provincie diverse plannen verder uit. De inschattingen van vorig jaar zijn goed geweest en leiden nu tot enkele bijstellingen. De voorstellen in de kadernota benadrukken de werkwijze om zoveel mogelijk met anderen zaken te bereiken voor Fryslân. De provincie investeert voor 2017 onder meer in het onderzoek naar de mogelijkheden van Holwerd aan Zee, projecten op de Afsluitdijk en in het onderzoek naar verbreding van de vaarweg Drachten. Scherpere koers Voor cofinanciering trekt de provincie €7,3 miljoen extra uit. De provinciale middelen lopen terug komende jaren. Daarom is het extra van belang om andere partijen, zoals marktparijen en andere overheden, te verleiden om provinciale projecten te cofinancieren. De inzet van iedere provinciale euro genereert tenminste een factor drie aan opbrengsten. Met een gerichte aanpak zet de provincie in op maximale versterking van de economie, leefbaarheid en natuur. Gedeputeerde Sander de Rouwe: “Met een scherpere koers richting Brussel bundelen we de middelen om de Friese economie te blijven aanjagen. De kansen die er liggen in Europa willen we pakken.”