Gemeente verruimt openingstijden

DFM - Na het onderzoek over de dienstverlening van gemeente De Fryske Marren dat in januari onder het inwonerspanel is gehouden, is een aantal vervolgacties vastgesteld.

Betere bereikbaarheid Uit het onderzoek komt naar voren dat inwoners behoefte hebben om buiten de reguliere openingstijden een afspraak te kunnen maken, bijvoorbeeld voor het aanvragen van een reisdocument. De meeste voorkeur gaat uit naar ’s middags na 16.00 uur, zodat ook mensen die overdag werken gemakkelijker bij de gemeente terecht kunnen. Na de zomervakantie start de gemeente daarom met een proef waarbij inwoners voor een paar veelvoorkomende diensten ook buiten de reguliere openingstijden om, op afspraak terecht kunnen. De proef zal gaan om de maandag en woensdag van 16.00 tot 17.30 uur. Hoge respons De respons op het eerste onderzoek was maar liefst 87%. Het panel bestaat uit 1430 inwoners en de gemeente is blij met de grote betrokkenheid bij het eerste onderzoek. ,,De algemene tevredenheid over onze dienstverlening is ruim voldoende, maar verbeterpunten zijn er ook”, benadrukt burgemeester Fred Veenstra. Er zijn door het college drie hoofdpunten vastgesteld waar de organisatie mee aan de slag gaat. Vlotte reactie Uit het onderzoek blijkt dat inwoners van De Fryske Marren hun vragen het liefst stellen via email en telefoon. Niet iedereen is tevreden over de afhandeltermijn. Afgelopen jaar is door de gemeente al gewerkt aan het opstellen van servicenormen op dit gebied. Inmiddels is de organisatie hier volop mee aan de slag. Een groot aantal vragen wordt binnen twee werkdagen afgehandeld - vooral telefonisch - maar het aantal kan beter, zeker ook voor wat betreft de vragen via mail. Na de zomer worden de normen gepubliceerd in een kwaliteitshandvest, zodat de normen ook zichtbaar zijn voor inwoners en bedrijven. Het streven is om de vragen zowel telefonisch als via mail, zoveel mogelijk binnen twee werkdagen af te handelen of in ieder geval een eerste reactie te geven. Digitale dienstverlening verbeteren Inwoners geven aan dat 94% van hen inmiddels beschikt over DigiD en 55% ook gebruik maakt van mijnoverheid.nl. Een derde van de inwoners wil het liefst alles digitaal regelen en ontvangen. Op dit punt gebeurt bij de gemeente al wel het één en ander, maar is duidelijk nog verbetering mogelijk. Daarom wil de gemeente vanaf 2017 extra investeren om de digitale zelfservice voor inwoners en bedrijven beter mogelijk te maken. Het tweede onderzoek met het inwonerspanel is in volle gang. Het onderwerp hiervan is communicatie. Hier verwacht De Fryske Marren in juni de resultaten van bekend te kunnen maken.