Pilot bloktijden jaar langer

Lemmer - In het kader van de aanpak van de N359-Lemmer is in 2015 een pilot uitgevoerd om de verkeersdoorstroming rond de Zijlroedebrug te verbeteren.

De Provincie vindt dat uit de evaluatie onvoldoende naar voren komt dat de reistijd voor het wegverkeer afneemt en gaat de pilot met minimaal een jaar verlengen. Enerzijds onder dezelfde condities als in 2015, anderzijds met inachtname van de in het rapport genoemde verbeterpunten. Aandachtspunten voor het vervolg zijn onder meer de geschiktheid van de brugwachters. Of anders gezegd; de instructies die zij meekrijgen (en na dienen te leven) op de momenten dat het rustig is op water en weg, zodat de wachttijden voor wachtende boten niet onnodig lang worden. Ook zou de bediening tijdens harde wind beter ingespeeld moeten worden op de situatie op het water.