Lemster blaast hoog van Lemster Toer

LEMMER - In verband met de viering van het 300 jarig bestaan van de Hervormde kerk en de Lemster Toer, blies zondagochtend vroeg een Lemster hoog van de toren. Wiebren Lemstra blies op zijn cornet als teken dat de dienst bijna zou beginnen.

Hij speelde onder andere ‘Wij binne Lemster jonges’en ander muziekstukken voor cornet. De pinksterdienst van 15 mei stond in het teken van het 300 jarig bestaan de Hervormde kerk en de Lemster Toer. Na aanvang van de dienst las Job Degenaar dichter uit lemmer zijn speciaal geschreven gedicht voor met als titel De Lemster toer spreekt. Tijdens de dienst werd op verschillende wijze door voorganger Ds. Pieter J. Huiser stil gestaan bij het jubileum. Griet van Dijk las een samenvatting voor van de 300 jaar geschiedenis. Na afloop van de dienst was er voor de circa 250 kerkgangers koffie met een ‘Petit toertje’.

De kerk en de ‘Lemster toer’, nu 300 jaar oud, staan beide in het hart van het dorp en zijn symbolisch voor Lemmer. Symbool op vele afbeeldingen als je iets van Lemmer ziet. Dit was tevens het start sein van verschillende activiteiten die het college van kerkrentmeesters en de stichting Oud Lemmer, organiseren in dit jubileum jaar. Komend jaar zijn er verschillende activiteiten in en rond het kerkgebouw. Meer informatie op www.oudlemmer.nl.