AIS verplicht ook voor IJsselmeervisserij

Lemmer - Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft besloten om AIS (Automatic Identification System) verplicht te stellen voor de binnenvaart.

Vissersvaartuigen die deelnemen aan de visserij op het IJsselmeer en Markermeer moeten sinds 1 januari 2016 beschikken over een werkende Inland-AIS. Beroepsvaart en de pleziervaart met schepen langer dan 20 meter moeten op alle Nederlandse wateren vanaf CEMT klasse I, waar het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) van kracht is, het AIS gebruiken. De Nederlandse Vissersbond heeft geprobeerd subsidie te regelen. Dit is niet gelukt. Geen subsidie mogelijk Vissersschepen zijn per definitie een groot schip omdat bedrijfsmatig wordt geopereerd en vallen dus onder de AIS plicht. Voor leden van de PO IJsselmeer heeft de Nederlandse Vissersbond geprobeerd om een subsidie te regelen. Dat is niet gelukt omdat er geen openstaande regelingen zijn en de verplichting al op 1 januari 2016 is ingegaan. Uitzondering aktewateren Het AIS (Automatic Identification System) was voor alle gecertificeerde binnenvaartschepen die op de aktewateren (Rijn, de Waal en Lek) varen vanaf 1 december 2014 al verplicht. Het AIS is een systeem gebaseerd op transpondertechnologie waarmee de veiligheid van de scheepvaart wordt verhoogd. Het is bedoeld om overzicht en informatie te bieden in de interactie tussen schepen onderling en met instanties aan de wal. Wanneer een schip stil ligt op een plek waar de bevoegde autoriteit een uitzondering heeft gemaakt, mag AIS uitgezet worden. In artikel 4.07 van het Binnenvaartpolitiereglement wordt gedetailleerd omschreven aan welke verplichtingen schippers moeten voldoen met betrekking tot AIS.