Tentoonstelling Oudheidkamer voor en door Lemsters

Lemmer - In het kader van het 300 jarig bestaan van de huidige Hervormde kerk en de Lemstertoer wordt er een tentoonstelling ingericht in de bovenzaal van de Lemster oudheidkamer (museum) aan de Nieuwburen 1 in Lemmer.

De tentoonstelling wordt georganiseerd door het bestuur van de oudheidkamer in samen werking met het college van kerkrentmeesters van de kerk en vrijwilligers van de stichting Maar ja voor deze tentoonstelling hebben ze voorwerpen, verhalen en dergelijke nodig om de bovenzaal mooi in te richten. Heeft u een voorwerp dat een relatie heeft met de kerk dan wel de Lemstertoren, breng dat naar het museum. Het wordt dan gedurende de tentoonstelling aan een breed publiek getoond. Dus heeft u iets in de kamer of op zolder staan, breng dat dan voor 10 juni tijdens de openingstijden van 10 uur tot 17:00 uur van dinsdag tot en met vrijdag naar het museum. Daar zal het ontvangen worden en geplaatst tijdens de tentoonstelling. U geeft het dan tijdelijk in beheer aan de oudheidkamer van Lemmer. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Stichting Oud Lemmer via oudlemmer@dds.nl. In de mail kunt u ook aangeven als de voorwerpen opgehaald moeten worden. Ze komen het graag bij u ophalen. Vanaf zaterdag 2 juli tot 1 oktober 2016, is de bovenzaal van het museum ingericht met voorwerpen die te maken hebben met de kerk en toren. Volg de activiteiten naar aanleiding van het 300 jarig bestaan van de kerk met de Lemstertoer op de website www.oudlemmer.nl