Minder vragen en klachten over openbaar vervoer

DFM - Het aantal klantreacties in het Friese openbaar vervoer is flink afgenomen. Dat meldt de Provincie Fryslân. Ten opzichte van het jaar ervoor waren er in 2015 bijna 28% minder vragen en klachten. De afname komt vooral door minder reacties over de OV-chipkaart, minder vragen over boetes en minder verzoeken tot restitutie.

Vaker op tijd Er vielen ongeveer net zoveel bussen uit als in 2014. Ze vertrokken wel vaker op tijd (89%) en kwamen met 92% ook vaker tijdig aan op de bestemming, een toename van 2 procent ten opzichte van 2014. In het treinvervoer steeg de uitval marginaal: van 0,45% in 2014 naar 0,48%. En waar ze met ruim 98% even vaak op tijd vertrokken als in 2014, kwamen ze in 2015 wel vaker op tijd aan: 97,2% van de ritten. Veiliger gevoel De veiligheidsbeleving in Fryslân is volgens reizigers hoger dan gemiddeld in Nederland. Deze wordt namelijk gewaardeerd met een 8,1 ten opzichte van een 7,7 landelijk. Er vinden in Fryslân sinds 2012 steeds minder (strafrechtelijke) incidenten plaats, met ook in 2015 een afname van 3,2%. Het totale aantal incidenten met betrekking tot de sociale veiligheid is gedaald met 21,2%. Klantwaardering hoger Verder is de klantwaardering hoger dan in 2014. De klant geeft het openbaar vervoer in Fryslân gemiddeld een 7,5. Het onderwerp informatie en veiligheid heeft de hoogste score in Fryslân, namelijk een 8,1. Andere belangrijke aspecten voor de hoge klantwaardering zijn rijcomfort, prijs en tijd en doorstroming. Reizigersaantallen In 2015 zijn ruim vijftien miljoen passagiers met een OV-chipkaart ingestapt, 9,4% meer dan in 2014. Vooral bij het treinvervoer is het aantal chipkaart instappers flink gegroeid (+ 18,8%). In de loop van 2014 zijn de papieren (dag)kaarten en abonnementen geschikt gemaakt voor de OV-chipkaart en zijn veel treinreizigers op de OV-chipkaart overgestapt. Het aandeel treinpassagiers dat met papieren vervoerbewijzen reist, is in 2015 afgenomen tot 14%. In 2014 was dit nog 23%. Het totale aantal reizigerskilometers met regionale treinen ligt in 2015 circa 4% hoger dan in het jaar ervoor. Bij het samenstellen van het jaarverslag over het openbaar vervoer in Fryslân worden managementinformatie en brondata van de vervoerders, metingen en mystery-observaties gebruikt, maar ook de OV-Klantenbarometer. De OV-Klantenbarometer is een landelijk onderzoek naar de mening en tevredenheid van reizigers in het stad- en streekvervoer. De Jaarrapportage 2015 is te vinden op www.fryslan.frl/ov