Pvda: 'Armoede onder kinderen onacceptabel in DFM’

Lemmer - In 2014 groeide 1 op de 10 kinderen in gemeente De Fryske Marren op in armoede. Dat is te lezen in het recent verschenen rapport van het CBS. ,,Armoede is onaanvaardbaar en armoede onder kinderen is extra onaanvaardbaar'', stelt Frans Westra, raadslid van de fractie PvdA DFM.

10% kinderen DFM groeit op in armoede In de DFM groeit tien procent van de kinderen op in armoede. Dat is een hoog percentage, vindt Westra: ,,Armoede en uitsluiting van kinderen bij sport en muziek zet hen al vroeg op achterstand en plaatst hen in een isolement. Dat kan lang doorwerken in een mensenleven. We mogen daarom niet accepteren dat zoveel kinderen opgroeien in armoede.'' Beleid nodig Volgens de grondwet heeft de overheid een zorgplicht ten aanzien van de bestaanszekerheid van burgers. Dat geldt ook voor kinderen, vindt Westra. Ook de gemeente DFM heeft hierin een verantwoordelijkheid: ,,Wij willen weten wat het college gaat doen aan deze onacceptabele situatie. We hebben beleid nodig om de armoede onder de kinderen tegen te gaan.'' Vragen aan het college De PvdA DFM gaat het college vragen daadwerkelijk actie te ondernemen tegen armoede onder kinderen. Westra: ,,We willen weten wat de aanpak van het college is, welke acties zij gaat ondernemen om daadwerkelijke verbeteringen te realiseren in de situatie van kinderen die nu in armoede opgroeien. Ons credo is ‘Gelijke kansen voor iedereen en niemand aan de kant.’ Dat geldt zeker voor kinderen. Zij hebben nog een heel leven voor zich. We mogen hen niet op achterstand zetten.''