OBS Tweespan maakt kennis met (S)Cool on Wheels

LEmmer - Leerlingen van de basisschool in Lemmer doen op vrijdag 10 juni mee aan een clinic (S)Cool on Wheels van Sport Fryslân. Docent Bernard Woudt vertelt in de klas hoe hij in een rolstoel terechtkwam en wat zijn ambities zijn.

Daarna ervaren de leerlingen zelf hoe het is om in een rolstoel te zitten: zij leren omgaan met de rolstoel en gaan basketballen. Het omgaan met mensen met een handicap roept bij leerlingen in het basisonderwijs regelmatig gevoelens van onwennigheid en onwetendheid op. (S)cool on Wheels maakt leerlingen bekend en vertrouwd met de gehandicaptensport. Door de clinic krijgen kinderen meer begrip voor mensen met een handicap. Het project (S)Cool on Wheels is een initiatief van Fonds Gehandicaptensport. Deze clinic wordt gefinancierd door Fonds Gehandicaptensport en is mede mogelijk gemaakt door Sport Fryslân.