Jeugd betrekken bij democratie

Joure - Fracties FNP en GroenLinks willen leerlingen bij democratie betrekken. De fracties van de Frysk Nasjonale Partij en GroenLinks uit gemeente De Fryske Marren komen met een initiatiefvoorstel om leerlingen bij de lokale politiek te betrekken middels ontvangsten.

De leerlingen worden op het gemeentehuis ontvangen door één of twee raadsleden welke over hun werk als raadslid vertellen, daarbij kan eventueel een casus worden uitgespeeld. In het voorstel wordt voorgesteld om voor de klassen 7 en 8 van alle basisscholen in De Fryske Marren en de klassen 1 en 2 van het voortgezet onderwijs in De Fryske Marren structurele ontvangsten aan te bieden. Deze ontvangen passen volgens onze fracties prima in het onderwijsprogramma van scholen, omdat een ontvangst direct gekoppeld kan worden aan meerdere kerndoelen (van het onderwijs). Daarnaast wordt, in het kader van de ‘raadsnota Raadscommunicatie en Burgerparticipatie’ die de raad in maart 2015 heeft aangenomen, geprobeerd de burger meer bij de (lokale) politiek te betrekken. Het was de fracties van FNP en GroenLinks opgevallen dat er nog geen initiatieven zijn die specifiek op kinderen zijn gericht. Kinderen zijn een goede groep voor hey uitgangspunt dat iedereen tenminste één keer op het gemeentehuis moet zijn geweest. De fracties stellen voor een budget van € 500 beschikbaar te stellen voor de uitvoering. De vijfhonderd euro wordt uit het ‘raadsbudget voor de burgerparticipatie’ gehaald. Het budget is volledig bedoeld voor versnaperingen ten behoeve van de leerlingen. Het initiatiefvoorstel zal in de commissie Samenleving van 14 juni 2016 aan de orde komen als bespreekstuk, waarna het eind juni in de raad komt.