Informatieavonden Ontwerp Beheerplan Natura 2000

Lemmer - Rijkswaterstaat organiseert deze maand informatieavonden over het Ontwerp Beheerplan Natura 2000 IJsselmeergebied in de regio. Het Ontwerp Beheerplan gaat na de zomer ter visie.

Het IJsselmeergebied is één van de grootste natuur- én recreatiegebieden van Nederland. Wonen, werken en recreëren gaan hier hand in hand. Om ook in de toekomst de natuur te beschermen en het gebruik en beleven samen te laten gaan wordt een beheerplan Natura 2000 IJsselmeergebied geschreven. In dit plan, een gezamenlijk product van de provincies Flevoland, Fryslân, Gelderland, Noord-Holland, Overijssel en Utrecht, het ministerie van Economische Zaken en Rijkswaterstaat staat welke maatregelen er nodig zijn om de natuur in stand te houden of te versterken, terwijl economische activiteiten die nu al in het gebied plaatsvinden kunnen doorgaan. Informatieavonden Tijdens de bijeenkomsten informeert Rijkswaterstaat u graag over de functie en werking van het beheerplan en de procedure om te laten weten wat u van het plan vindt. Op deze informatiebijeenkomsten is het niet mogelijk om een zienswijze in te dienen. In september volgen nog 3 informatieavonden waar wel zienswijzen ingediend kunnen worden. Het ontwerpplan is bijna gereed en gaat na de zomer ter visie. Rijkswaterstaat vindt het echter belangrijk om u nu alvast te informeren over het beheerplan. De informatieavonden beginnen om 17.30 uur en duren tot 20.30 uur. Belangstellenden kunnen op elk tijdstip binnenlopen. Vooraf aanmelden is niet nodig. De bijeenkomsten in de omgeving Noordoostpolder zijn: · Vrijdag 17 juni: Provinciehuis Flevoland, Visarenddreef 1 in Lelystad · Donderdag 23 juni: De Leuke Hanze Stad, IJsseldijk 12 in Kampen · Donderdag 30 juni: Iselmar, Plattedijk 16 in Lemmer