Bestemmingsplan voor reconstructie N359 door Lemmer

Lemmer - Gemeente De Fryske Marren werkt aan een nieuw bestemmingsplan voor de provinciale weg door Lemmer. In het nieuwe bestemmingsplan wordt het zogenaamde ‘plus-pakket’ opgenomen. Dit omvat verbetering van de fietspaden, geluidswallen en het aanleggen van groenstroken.

Het voorontwerp bestemmingsplan is afgeleid van het ontwerp van de toekomstige N359. De gemeente legt het voorontwerp bestemmingsplan voor aan de overlegpartners onder wie het Rijk, het Wetterskip en de provincie Fryslân. In september/oktober 2015 hebben de gemeenteraad van de Fryske Marren en Provinciale Staten de inhoud van het plus-pakket vastgesteld. Het benodigde uitvoeringskrediet hiervoor (€ 3,3 miljoen waarvan € 1,3 miljoen door de gemeente) is beschikbaar gesteld. https://youtu.be/DT4Yl23SRiY