Ingezonden | De onbegrepen wijsheid van de gemeente

LEmmer - Hoeveel mensen ben ik de afgelopen tijd niet tegengekomen die zeer verbaasd zijn over de nieuwe verkeerssituatie op het BK-plein en de Schulpen in Lemmer.

Het BK-plein: een rij geparkeerde auto's, door opkomend verkeer vanaf Nieuwburen en Vissersburen als wachtend voor de brug gezien en geneigd niet door te rijden, maar aan te sluiten. De Schulpen: door de parkeersituatie daar is het, zonder een 90-gradenbocht te maken verkeer vanaf de Nieuwedijk - met name fietsers en voetgangers - onmogelijk te zien aankomen. Velen zeiden: daar is niet goed over nagedacht. Fout! Er is wel over nagedacht. Het is bewust zo gedaan! Het is een nieuwe trend. Het zgn. shared-space principe. Zeker overgewaaid uit de VS en wat zoiets betekent als 'gedeelde ruimte'. De onduidelijkheid, met alle gevaar voor ongelukken, is met opzet gecreëerd. Gevaarlijke situaties scheppen; de verkeersdeelnemers worden dan extra alert; gaan langzamer rijden , enz. Het is maar te hopen dat de inwoners en geregelde bezoekers van Lemmer eraan gaan wennen. Maar wat te zeggen van toeristen en zij die gewoon op bezoek zijn? Moeten zij eerst een cursus 'shared-space' volgen aleer zij zich, zonder brokken te maken of zelf aangereden te worden, in het centrum van Lemmer kunnen begeven? En al die Lemsters en bezoekers van Lemmer die zich er zorgen over maken en zich afvragen wie dit bedacht heeft of denken dat hier om een vergissing op de tekentafel gaat? Niets van dat alles. De Fryske Marren is een zeer wijze gemeente, die veel beter weet wat goed voor de mensen is dan de mensen zelf. Zoals het nieuwe principe, wat neerkomt op ' zoek het zelf maar uit', dat al eerder in het sociaal domein is doorgevoerd. Nu dus ook in het verkeer. Al die burgers die daar als het gaat om het BK-plein en de Schulpen anders over denken, hebben het dus mis en zijn kennelijk niet met de tijd meegegaan. Op Heremastate in Joure, weet men in alle wijsheid wat goed voor ze is... Rinze Visser, gemeenteraadslid NCPN