Meeste Friese senioren bewegen voldoende

LEEUWARDEN - Van de Friese 65-plussers beweegt 70% voldoende volgens de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB). Landelijk voldoet 68% van de senioren aan de NNGB.

Nu Fryslân vergrijst én het overheidsbeleid gericht is op zelfredzaamheid is het belangrijk om in te zetten op een leefstijl waarmee senioren hun gezonde levensjaren verlengen. Sport en beweging vormen essentiële onderdelen van deze gezonde leefstijl. Bewegen geeft energie, verkleint de kans op chronische ziekten en bevordert de fitheid en conditie, waardoor op zorgkosten bespaard kan worden. In de vijfde publicatie in het kader van de Staat van Friese Senioren brengt het Fries Sociaal Planbureau in samenwerking met Sport Fryslân sport en bewegen onder Friese senioren in beeld, door middel van cijfers en gesprekken met professionals. Grote verschillen tussen Friese gemeenten Gezond bewegen volgens de NNGB voor senioren is dagelijks minimaal een half uur matig intensief bewegen, zoals wandelen of fietsen. De meerderheid van de Friese 65-plussers beweegt voldoende, maar er zijn grote verschillen tussen de gemeenten. De senioren in de gemeente Súdwest-Fryslân en op de Friese Waddeneilanden bewegen het meest. Achtkarspelen en Weststellingwerf scoren ver beneden het Friese gemiddelde van 70%. Sport en bewegen verlaagt kwetsbaarheid Met het stijgen van de leeftijd neemt de kans op kwetsbaarheid op fysiek, psychisch, cognitief en sociaal gebied toe. Bewegen draagt bij aan het verminderen van al deze soorten kwetsbaarheid. Sport en bewegen kan niet alleen de gezondheid verbeteren, maar het biedt ook structuur en het is een vorm van sociaal contact. Zo blijkt dat sporten in groepsverband een belangrijk middel tegen eenzaamheid kan zijn.  Vroege instap belangrijk Senioren die met pensioen gaan hebben meer tijd. Dit betekent niet automatisch dat ze meer gaan bewegen. Veel mensen intensiveren bestaande hobby’s als ze met pensioen gaan, dus alleen de actieve mensen worden nóg actiever. Seniorensport kent doorzetters en instappers. Doorzetters continueren hun eenmaal begonnen sportactiviteiten vaak tot op hoge leeftijd en instappers beginnen later met een sport. Hoe ouder, hoe minder instappers. Als sport en bewegen gestimuleerd wordt om ouderen langer gezond te houden, is een vroege instap daarom belangrijk. Op bovenstaande afbeelding, in percentages, de Friese 65-plussers die voldoen aan de NNGB per gemeente.