Gemeente wijst starters kinderopvang op streng beleid

Joure - Gemeente De Fryske Marren wil de kleine eenmanzaakjes in de kinderopvang ontmoedigen door hen te wijzen op het strenge beleid.

De gemeente constateert in haar jaarverslag over 2015 dat met name bij de kleine eenmanszaakjes, het aantal overtredingen best groot is. Dit ligt met name aan het feit dat vaak de know how ontbreekt of dat men deze niet wenst te raadplegen of aan te trekken omdat dit geld kost. Dit gaat echter ten koste van de kwaliteitseisen die aan dergelijke houders worden gesteld. Op deze eisen kan niet beknibbeld worden. De gemeente wil deze tendens zoveel mogelijk tegen gaan door starters zoveel mogelijk te wijzen op de vaak strengere kwaliteitseisen. Geregistreerde houders die overtredingen te maken wijzen zij op de brancheorganisatie die complete begeleiding aanbiedt ten aanzien van beleid maken, administratie, juridische begeleiding en helpdesks. Houders die dit weigeren maar wel overtredingen blijven maken zullen handhavend aan worden gepakt. Ook zal het toezicht op deze houders worden verscherpt. Houders die hun zaken op orde hebben worden minder belast met toezicht. Sinds het vastgestelde handhavingsbeleid van de gemeente in 2014, wordt er door de gemeente streng gehandhaafd bij overtredingen. Dit geldt voor alle bedrijfsvoeringen, houders die kinderopvang verzorgen. ,,Voor iedereen gelden dezelfde regels’’, legt de communicatiemedewerker van de gemeente uit. ,,Je ziet dat grotere professionele organisaties meer kennis en geldmiddelen hebben om aan deze regelgeving te kunnen voldoen. Eenmanszaken kunnen dus kwetsbaarder zijn en handhaving zal relatief harder aankomen. Maar, er zijn ook eenmanszaken die het prima op orde hebben.’’