Vlindertuin Lemmer: ruigte tussen huizen en verkeer

LEmmer - Bezoekerscentrum Mar en Klif lanceert het 11 e jaarverslag van de Vlindertuin in Lemmer. Een kleurrijk verslag vol met, op dit kleine stukje landelijk groen, voorkomende flora en fauna.

Vorig jaar vierden ze samen met wethouder Durk Durksz nog dat Bezoekerscentrum Mar en Klif de Vlindertuin van de Gemeente De Fryske Marren al 10 jaar beheerd. De tijd gaat hard, ze zijn alweer een jaar en een nieuw jaarverslag verder. 2015 was het laatste jaar dat Albert Richter, bioloog en educatief medewerker van Mar en Klif, deze tuin tot een van zijn taken had. In augustus 2015 is Albert met pensioen gegaan en heeft het stokje overgedragen aan zijn opvolgster Donna van der Gragt. Samen met de werkgroep, die de spil is van de tuin, zal ook in 2016 weer met veel plezier en toewijding aan dit unieke stuk groen worden gewerkt. Zodat het een thuishaven blijft voor diverse planten en dieren. De Vlindertuin is een veelzijdig halfwild bosgebiedje midden in Lemmer. Door het reliëf en de waterpartijen zijn er op dit kleine stukje grond tientallen verschillende hoekjes ontstaan met hun eigen microklimaat: nat, droog, open beschut, zonnig, schaduw enz. De biodiversiteit ervan neemt nog steeds toe. Er groeien meer dan honderd soorten planten en tientallen soorten vlinders, libellen, bijen, hommels, enzovoorts worden er gezien. Vrijwilligers helpen bij het onderhoud en houden bij wat er allemaal aan planten en dieren in de Vlindertuin voorkomt. De waargenomen aantallen vlinders en libellen worden gerapporteerd aan de Vlinderstichting te Wageningen. De Vlindertuin ligt midden in Lemmer, tussen de Rondweg, de Oude Tramdijk, de Urkerstraat en het fietstunneltje en is een natuurlijke oase in stedelijk gebied. Basisscholen kunnen de Vlindertuin gebruiken voor hun natuuronderwijs en het terrein is verder het hele jaar voor iedereen vrij toegankelijk. In het seizoen van mei – september is er iedere eerste zondag van de maand om 14 uur een rondleiding. Kijk voor meer informatie op www.marenklif.nl.