Veel bezoekers infoavond omvormingen groen Lemmer

Lemmer - Maandagavond 4 juli kwamen zo’n 150 inwoners van Lemmer naar De Hege Fonnen voor de informatieavond van de gemeente over de aankomende veranderingen aan het groen in Lemmer.

De input die in 2014 tijdens inloopavonden is ontvangen is zoveel mogelijk verwerkt in de plannen, die maandagavond werden toegelicht. In het najaar starten de werkzaamheden in Lemmer, zodat de gemeente haar inwoners nu wil informeren over wat er gaat gebeuren en op welke plek. Omvormingskaart en bomenkaart Op de kaarten die gemaakt zijn - bomenkaart en omvormingskaart - staat per plantvak aangegeven wat er gaat gebeuren, of de beplanting hetzelfde blijft of gaat veranderen. Inwoners konden dan ook voor hun eigen buurt bekijken wat de veranderingen per plantvak zijn. Een aantal sierperken wordt omgevormd naar gras, omdat dit minder onderhoud vraagt, maar soms ook veiliger is door ruimer zicht en ruimtelijker is qua beleving. Waar gewenst kan een buurt een initiatief tot zelfbeheer van een perk indienen. Plekken/vakken op de kaart die wit zijn, blijven zoals ze nu zijn. Opwaardering In Lemmer gaat het niet alleen om een bezuiniging, maar ook om een renovatie: een aantal huidige perken wordt opgewaardeerd met sierbeplanting, die onderhoudsvriendelijk is maar wel kwaliteit biedt. Naast onderhouds-vriendelijkheid is kenmerkend voor de omvorming dat er meer ruimte wordt gemaakt voor bestaand groen: waar bomen dicht op elkaar staan wordt ‘gedund’ zodat de blijvende bomen meer ruimte krijgen om door te ontwikkelen. Op de website van de gemeente staan de kaarten en alle overige informatie.