Ingezonden brief | Bezwaren tegen locatie huisvesting statushouders Lemmer

LEMMER - Met veel verbazing en ongeloof is gereageerd op het plan van de gemeente “De Fryske Marren” voor het bouwen van tijdelijke woningen aan de Betelgeuze. Een druk sociaal gebruikt gebied met sporthal, evenementenhal, clubhuis, kerken en scholen.

Midden in deze woonwijk zal het enige stukje speelveld plaats moeten maken voor 12 woningen die plaats moeten bieden voor statushouders. Naast het verdwijnen van een stuk leefgebied en speelruimte voor kinderen is de verkeersdruk en parkeerdruk te groot voor een dergelijk plan op deze locatie. Dit stukje groen is het enige rustpunt tussen het dagelijks verkeer, met halen en brengen van schoolkinderen, kinderen van en naar de kinderopvang, leerlingen van en naar schoolgymnastiek tot sportbeoefenaars in de avonduren. Met pieken overdag maar ook in de avonduren en weekenden bij uitvoeringen, sportevenementen, toernooien, theateruitvoeringen, op zondags bij de kerkdiensten enzovoort. Elke parkeerplaats telt. Bij de bouw van 12 woningen zullen er extra parkeerplaatsen moeten worden aangelegd, maar waar. Het gebied is al volledig benut. Daarnaast is het sportveld de plek waar spontaan voetbalwedstrijden en buurtactiviteiten plaatsvinden, waaronder ook activiteiten in en rondom het buurthuis. De leefruimte en de leefbaarheid van deze wijk zal volledig worden ontwricht. Is er echt geen betere locatie of alternatief? De bewoners van Lemmer-Noord begrijpen deze keuze van de Gemeente totaal niet. De bewoners van Lemmer-Noord