Sietske Poepjes 'yn petear' met jongeren uit De Fryske Marren

Harich - Gedeputeerde Sietske Poepjes is vrijdagavond 'yn petear' geweest met jongeren uit de keet van Harich.

Onderwerpen als infrastructuur, waterschap, provinciaal bermonderhoud en zelfs Brexit kwamen aan de orde. CDA fractielid Meine van Dijk uit de Fryske Marren leidde de discussie. De onderwerpen zijn door de jongeren zelf aangedragen. Tijdens deze bijeenkomst is ook de Wisselbeker aan Cor Flapper uitgereikt. Cor Flapper won dit jaar het jongerendebat in 'De Wissel'.