‘Geen supermarkten buiten centrum Lemmer’

Lemmer - Lemmer krijgt geen supermarkt buiten het centrum. Dat stelt het college van B&W van gemeente De Fryske Marren naar aanleiding van vragen van de VVD. Zij wilden graag weten waarom de aanvraag van de Lidl is afgewezen.

De VVD zag een mogelijkheid in het investeren in de wijk Lemstervaart. Het vestigen van een supermarkt zou volgens hen een forse verbetering van het gebied rond de Polle in Lemmer zijn en een stap in de goede richting voor het revitaliseren van de wijk Lemstervaart. Het college vindt dat het aanwezige aanbod in de supermarktbranche in Lemmer op dit moment ruim groter is dan de vraag. Ook zou het centrum van Lemmer te kampen krijgen met een leegloop. Door het verdwijnen van een publiekstrekker wordt de kans op leegstand vergroot. Andere winkels kunnen niet meer profiteren van de trekkracht van de supermarkt(en). In de Centrumvisie Lemmer (2012) wordt gestreefd naar versterking van het centrum door clustering van het aanbod. De mogelijkheden voor vestiging van winkels en horeca buiten het centrum is beperkt. Om de kwaliteit van een overzichtelijk en compact centrumgebied te behouden is het ongewenst om de winkelstraten verder naar buiten toe te laten groeien.