Alcohol- en drugsproblemen aanpakken onder Lemster jeugd met preventief project

Lemmer - Onder de Lemster jeugd is het probleem van alcohol- en drugsgebruik groot. Daarom willen onder andere de gemeente De Fryske Marren en de GGD hier starten met een preventief project.

Hiermee willen ze het schoolverzuim aanpakken, de groepsdruk en het alcohol- en drugsgebruik. Er worden twee programma’s gemaakt voor 0-12 jaar en 12+. De partijen die meewerken zijn onder andere de gemeente, het sociaal wijkteam, Miks Welzijn, GGD, jongerenwerk en de scholen. Het programma moet jongeren en hun ouders en verzorgers adequate hulp en ondersteuning bieden. Door preventief te investeren moeten de problemen verkleinen of niet verder vergroten. Op korte termijn kunnen jongeren met problemen meer in beeld komen bij het wijkteam. Het eerste schooljaar zou ongeveer 30.000 euro moeten gaan kosten en wordt betaald uit de pot van het preventief jeugdbeleid. Het project ligt nog op de tekentafel. De ketenpartners hebben een verzoek om subsidie gedaan en zijn nu druk bezig met het maken van het projectplan, waarin zij hun plannen zullen toelichten.