Ingezonden brief | Wat kunnen wij doen voor vluchtelingen in Echten en andere plaatsen?

Oosterzee - Ingezonden brief | Wat kunnen wij doen voor vluchtelingen in Echten en andere plaatsen?

Er zijn plannen om ook in onze gemeente vluchtelingen op te vangen. De nood van mensen die huis en haard verlaten om hun oorlogsgebieden te ontvluchten is alom bekend. En dat in 2016. Na het beëindigen van de Tweede wereldoorlog dachten en hoopten wij dat zoiets nooit weer zou kunnen gebeuren. Maar opnieuw worden we dagelijks geconfronteerd met mensonterende toestanden in oorlogsgebieden, om slapeloze nachten van te krijgen. Inmiddels zijn er meerdere reacties gekomen van bezorgde bewoners die in hun buurt misschien statushouders krijgen. Begrijpelijk. Onzekerheid brengt een gevoel van angst met zich mee. Er zijn nog veel vragen die nog niet beantwoord zijn of kunnen worden. En iedere buurt heeft wel redenen om te bedenken dat deze vluchtelingen elders beter af zijn en daardoor zij zelf ook. We mogen aannemen dat de betrokken ambtenaren van de gemeente en de medewerkers van onder andere het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers naar eer en geweten geprobeerd hebben om geschikte locaties te zoeken. Daarbij is het natuurlijk erg belangrijk hoe de vluchtelingen begeleid worden. Dat zullen zij niet alleen kunnen. Actrice en regisseur Sanne Vogel zet zich fanatiek in voor vluchtelingen. In de Volkskrant van 18 juli vertelt ze: ,,Wat deze mensen nodig hebben, zijn vrienden. Want als je geen vriend hebt, ga je hier nooit een baan vinden, ga je je nooit thuis voelen''. Wij als buurtbewoners zouden daarbij een rol kunnen spelen. Laten we hen merken en voelen dat zij hier bij ons welkom zijn. Zij kunnen in onze omgeving een positieve bijdrage leveren aan ons sociaal leven. Ze kunnen misschien meedoen aan activiteiten in de sporthal De Twilling. Ook in het Sociaal Cultureel Centrum De Fûke zijn mogelijkheden dat zij daar een bijdrage aan kunnen leveren. Inmiddels hebben buurtbewoners al een gesprek gehad met de teamleider van het integratiekantoor van VluchtelingenWerk in Joure. Daarin konden een aantal misverstanden al uit de weg geholpen worden, maar er blijven natuurlijk nog vragen die pas in een later stadium beantwoord kunnen worden. Het beeldje in Echten geeft mooi weer hoe in de Tweede Wereldoorlog mensen in Echten en omgeving met gevaar voor eigen leven mensen in nood hebben geholpen. In 2016 staan wij opnieuw voor de vraag: hoe kunnen wij vluchtelingen helpen? Wat deze mensen nodig hebben, zijn vrienden! Sibbele en Geartsje Witteveen, Oosterzee