Samenwerkingsovereenkomst Friese taalinstanties

SURHUISTERVEEN - De grotere Friese taalinstanties tekenen vrijdag het Taalkonvenant.

Het convenant is een meerjarige samenwerkingsrichting om het Fries en de meertaligheid van de provincie op de kaart te zetten. Dit, in het kader van Lân fan Taal - het taalprogramma van provincie Fryslân, onderdeel van Kulturele Haadstêd 2018. Afûk, Fryske Akademy, Tresoar, Rijksuniversiteit Groningen, Historisch Centrum Leeuwarden, Omrop Fryslân en Tryater tekenen hiermee voor de gezamenlijke inzet voor Lân fan Taal, dat de bezoeker en de Fries in 2018 en daarna de taaldiversiteit van Fryslân laat ondervinden. Een belangrijk aspect in het culturele jaar. Leeuwarden-Fryslân 2018 en provincie Fryslân zetten daarom ook hun handtekening. De taalinstanties werken aan uiteenlopende projecten voor 2018. Zo wordt in de Leeuwarder Prinsentuin een taalpaviljoen gerealiseerd en komt er een tv-reeks over taalbeleving door Friezen om utens. Tosta festival De ondertekening vindt plaats vlak voor de start van het Tosta festival, tijdens de Admiraliteitsdagen in Dokkum. Het internationale Tosta, over taaldiversiteit en meer, is onderdeel van Lân fan Taal. Om 13.00 uur opent gedeputeerde Sietske Poepjes de Tosta Village op de Markt.