Ingezonden brief | Communicatie en inspraak plan van aanpak Statushouders

Lemmer - Op 27 juni ontving ik een brief van gemeente De Fryske Marren waarin ik op de hoogte werd gebracht van het voornemen om op het sport/recreatieveldje aan de Betelgeuze 12 woonunits voor Statushouders te realiseren. Alleen bewoners met direct uitzicht op deze locatie ontvingen deze brief.

Vrijwel de hele buurt (óók die géén brief ontvingen) reageerden vol ongeloof: Hoe kan men ‘ons’ unieke speelveld en recreatiegebied opofferen terwijl er in de nabije omgeving toch voldoende (betere) locaties voor handen zijn? (b.v. Plan Noord) Dit kan toch niet waar zijn? Wij buurtbewoners dachten op 7 juli 2016 onze inspraak kwijt te kunnen maar dat was een illusie. De inloopavond werd massaal bezocht maar daar werden we geen cent wijzer. We konden slechts reageren middels een reactieformulier. Van een dialoog of overleg was geen sprake. De reactienota Raadsvoorstel Plan van Aanpak Statushouders heb ik via mijn buurvrouw in bezit gekregen. Toegegeven, de nota ziet er flitsend uit en de procedure lijkt daarmee door DFM perfect doorlopen! maar van enige inspraak van betrokken burgers of fatsoenlijke onderlinge communicatie is geen sprake geweest. Dat de gemeente DFM communicatie hoog in het vaandel draagt blijkt uit het onderzoek welke in opdracht de Gemeente is uitgevoerd in mei 2016 door DUO Market Research, Utrecht. Jammer dat het nut hiervan niet is gebleken. Tot 27 juni (datum van de brief) wisten wij burgers nog niet wat er speelde terwijl DFM allang hun plan klaar had. De Gemeente had vanaf januari echter al het nodige voorwerk gedaan. Zo had men voor Lemmer reeds 20 locaties op geschiktheid beoordeeld. Dat blijkt uit het moeilijk leesbare locatieonderzoek welke op de site van DFM werd gepresenteerd. Dit locatieonderzoek dateert van 08-04-2016 en is goedgekeurd door KMdV, met status definitief. Op grond waarvan juist de Betelgeuze is goed gekeurd is niet duidelijk. Of bij de beoordeling de sociale, recreatieve en sportieve functie van deze locatie een rol hebben gespeeld valt zeer te betwijfelen! Het zijn niet alleen de omwonenden maar jeugd uit de wijde omstrek van Noord die al jarenlang genieten van deze unieke en veilige locatie. Misschien ver gezocht maar wel opvallend dat de bal zo vlak voor de vakanties aan het rollen is gebracht. Protesten grotendeels gesmoord en aanspreekpunten afwezig. Onze woordvoeder moet woensdag 14 september 2016 (commissievergadering)van goeden huize komen om het tij nog te keren. Gemeente, bezint eer gij begint om ons voor lange tijd van deze gekoesterde locatie te beroven! Jan Gorter, gemeenteburger DFM