Waarschuwingsborden voor slipgevaar

Emmeloord - Flevolandse boeren wijzen het verkeer aan de  hand van waarschuwingsborden op slipgevaar vanwege natte en modderige wegen.

Dat is nodig, omdat in de naderende oogsttijd mogelijk modder op de weg komt te liggen. Deze borden zijn een initiatief van provincie, gemeenten en de brancheorganisaties om de verkeersveiligheid te vergroten. Gedeputeerde Jaap Lodders reikte dinsdag 6 september 2016 de eerste set uit aan de heer Kempenaar in Zeewolde. Als de boeren in Flevoland hun prachtige oogsten van het land halen, bestaat het risico op modder op de weg en stuk gereden bermen. Dat vormt een gevaar voor de verkeersveiligheid. De Flevolandse verkeersveiligheidspartners (provincie, gemeenten, LTO, Cumula en politie) hebben daarom agrarisch Flevoland verzocht met schoon materieel de weg op te gaan, wegen en bermen zo snel mogelijk weer schoon of netjes te maken als die onverhoopt toch vies of stuk gereden zijn én om medeweggebruikers te waarschuwen tegen slipgevaar als daarvan sprake is. Zij boden de agrariërs daarbij de kans een set van twee waarschuwingsborden aan te schaffen tegen een gereduceerd tarief, als een duwtje in de rug. Nul verkeersslachtoffers Gedeputeerde Jaap Lodders zette de campagne kracht bij door zelf de eerste set borden uit te reiken. “Het was niet de eerste keer dat we deze campagne voerden, maar opnieuw blijkt het aan te slaan: vijfentwintig Flevolandse agrariërs zijn nu weer een set borden rijker. Zij nemen hun verantwoordelijkheid, want verkeersveiligheid doen we samen. Zo maken we van nul verkeersslachtoffers een punt.” Het was overigens ook nog eens een gezellig onderonsje, want agrariër Kempenaar uit Zeewolde – aan wie de borden werden overhandigd – is de buurman van Lodders. “Natuurlijk vind ik het bijzonder en leuk dat ook mijn buurman van dit aanbod gebruik maakte. Hij geeft het goede voorbeeld. Wanneer alle boeren dezelfde waarschuwingsborden plaatsen, komt dat de duidelijkheid en de verkeersveiligheid ten goede!”