Lemster Bokking voor familie De Vrij

Lemmer - Door Marc Visser Directeur Hus en Hiem werd de Lemster Bokking uitgereikt aan Jan en Willy de Vrij van Hotel Lemmer. Dit vanwege de realisatie van een gemeentelijk monument tot hun Hotel, met daarbij behoud en gevoel voor het behoud van het monument de vroegere mastenmakerij.

Ook werd stil gestaan bij het 10 jarige bestaan van stichting Dorpsbehoud Lemsterland, die zich inzet voor het behoud van monumentale panden in de voormalige gemeente Lemsterland en naar zij hopen zoals de voorzitter Jelle Wesselius verwoorde ook naar andere dorpen in de gemeente de Fryske Marren waarbij hij de wens uitsprak dat er draagvlak is en komt voor een dergelijke aanwijzing van panden in de totale gemeente. Roelie Spanjaard Visser heeft vrijdag de Lemster Bokking mogen ontvangen uit handen van Jelle Wesselius. 'Spanvis' is bekend vanwege haar zoektocht en behoud van foto’s van Lemmer op de site www.spanvis.nl. Velen kennen de site waar, door haar altijd hard aangewerkt wordt en belangeloos in de lucht wordt gehouden met verhalen en foto’s van Lemmer. Ze ontving een speldje van de “Lemster Bokking”. De eerste speld, gemaakt door Jody de Vries, was een blijk van waardering. Na afloop was er een gezellig netwerkbijeenkomst met begeleiding van het Marte Koster Kwartet die de avond muziekaal omlijste.