Leerlingen vinden verkoeling tijdens waterspektakel

Lemmer - Op de basisscholen de Meerpaal, de Dam en Tweespan, is een vrolijke en bijzondere start gemaakt met een andere invulling van het middagprogramma donderdag.

Het warme zomerweer leidde tot een aangepast programma, wat prima aansloot bij de nieuwe manier van werken in de scholen. ’s Middags wordt gewerkt aan de hand van thema’s en daarbij denken kinderen zelf mee wát ze willen leren en hoe ze willen leren. Hierbij zijn ICT-vaardigheden, kritisch denken, leren samenwerken, leren presenteren en creatief denken belangrijke onderdelen. Naast leren rekenen en lezen zijn dit immers ook belangrijke vaardigheden die de kinderen moeten leren voor de toekomst. Het eerste thema waaraan ’s middags gewerkt wordt, is het thema “water”. Door het mooie nazomerweer kon dit thema geopend worden met allerlei waterspelletjes rondom school.