Wereld Alzheimer Week in Suderigge

Lemmer - Het is Wereld Alzheimer Week in Suderigge. Van maandag 19 tot en met vrijdag 23 september staan er tal van activiteiten in het teken de Wereld Alzheimer Week.

De activiteiten zijn bedacht aan de hand van de thema’s: Beleven en Ervaren. Twee thema’s die ruimte geven aan hele diverse activiteiten en zo zijn de activiteiten dan ook bedacht. Op maandag is de normaal kleiner opgezette gymles van Coby Annema, aangeboden aan alle deelnemers in de zaal. Naast de inspannende oefeningen, kwamen de lachspieren ook volop in beweging en werd de gymles als ontspannen ervaren. Coby had bewegingen voorbereidt waaraan een ieder kon deelnemen en dankzij sponsoring van de Rabobank waren de nodige materialen aanwezig. De activiteiten die deze week nog op stapel staan zijn; op dinsdag zittend dansen, op woensdag komt verhalen verteller Popke Popma, op donderdag organiseert de keuken een proeverij en op vrijdag is er voor een select groepje een muzikale workshop.