Uitbreiding parkeerschijfzone Stationsplein Lemmer

Lemmer - De parkeerschijfzone op het Stationsplein in Lemmer is uitgebreid. De maximale parkeerduur aan de Vuurtorenweg in Lemmer is gewijzigd van twee naar tien uren.

Om voldoende parkeercapaciteit voor bezoekers van de winkels en voorzieningen in het centrum van Lemmer te kunnen realiseren, is het van belang de parkeerduur op het hele Stationsplein te beperken. Zo wordt voorkomen dat werknemers en andere langparkeerders de beschikbare parkeercapaciteit gebruiken. Zo blijven de winkels en voorzieningen in het centrum van Lemmer goed bereikbaar voor het winkelend publiek. De voormalige parkeerplaatsen achter de woningen van de Prinsessekade (nummer één tot en met acht) vielen voorheen niet onder de parkeerschijfzone. Deze parkeerplaatsen worden na de herinrichting ook onderdeel van de parkeerschijfzone. De verruiming van de zone is onderdeel van de herinrichting van het Stationsplein. Eind april 2015 is een voorlopig ontwerp voorgelegd aan de omwonenden, winkeliers en supermarktexploitanten. Op basis van de reacties en het gevoerde overleg is het definitieve ontwerp opgesteld.