Lyaemer Wonen renoveert 36 seniorenwoningen

Lemmer - Lyaemer Wonen kiest voor het renoveren en verduurzamen van 36 seniorenwoningen in plaats van sloop en 20 nieuwbouwwoningen.

De 36 seniorenwoningen aan de Botter, Schokker en Jol in Lemmer worden gerenoveerd, energiezuiniger gemaakt en qua uitstraling verbeterd. Hiermee blijven 36 betaalbare woningen behouden en krijgt de huurder lagere woonlasten. Dit besluit heeft Lyaemer Wonen vandaag bekend gemaakt aan de betrokken huurders, nadat een heel open en interactief proces met zowel de huurders als de huurdersvereniging heeft plaats gevonden. Proces Uitgangspunt was de wijkvisie waar deze 36 senioren woningen in waren opgenomen om te slopen en er vervolgens 20 woningen voor terug te bouwen. Dat was een onderdeel om het hart van de wijk Lemstervaart, naast de MFA en de 12 nog te bouwen woningen op locatie de Meerpaal, te verbeteren. Maar tegelijkertijd heeft Lyaemer Wonen aangegeven de plannen voor deze woningen echt samen met de bewoners te willen maken. Er hebben verschillende bewonersbijeenkomsten plaats gevonden, er is een klankbordgroep in het leven geroepen en er hebben individuele gesprekken plaats gevonden met bijna alle bewoners. Daar kwam een heel helder beeld uit. Namelijk dat de bewoners er wonen er naar grote tevredenheid en dus massaal kiezen voor renovatie. De huurdersvereniging, de gemeente de Fryske Marren en Lyaemer Wonen zelf vinden het bovendien belangrijk dat er voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar blijven. Slopen zou 16 woningen minder betekenen en dat vindt de woningstichting in deze tijd niet verantwoord. Hoe zien de plannen er uit? Wel zijn er door de bewoners de nodige verbeterpunten genoemd voor zowel de woning als de woonomgeving. Lyaemer Wonen heeft zelf ook ambities om haar woningen energiezuiniger te maken en kwaliteit toe te voegen in het hart van de Lemstervaart. Daarom zal de schil van alle woningen worden geïsoleerd (nieuw dak, vloer- en muurisolatie), zonnepanelen worden aangeboden, kozijnen worden vervangen en gevels worden gereinigd en opnieuw gevoegd. Daarnaast wordt er een nieuwe hal die doorloopt in een dakkapel voor de woning geplaatst om de uitstraling van de woningen en daarmee van de wijk te verbeteren. Ook bij het uitwerken van de renovatieplannen zullen we de huurders intensief betrekken. De bewoners krijgen nog verschillende individuele keuzevrijheid aangeboden om hun huidige woning zo veel mogelijk naar hun eigen wens te verbeteren.