Lading aan boord scheepswrak Rutten

Rutten - Het verkenningsonderzoek van een scheepswrak aan de Hopweg 43 bij Rutten leert dat er mogelijk nog lading aan boord is, waarmee het een van de belangrijkste vondsten in Flevoland kan zijn.

Het wrak werd ontdekt door akkerbouwer Dijkstra die bij het ploegen op het wrak stuitte. De archeologen lieten aanvankelijk weten dat ze hoopten dat ze niet op een spectaculaire vondst zouden stuiten, omdat er geen budget is voor nader onderzoek. Het onderzoekteam bestond uit Yftinus van Popta, maritiem archeoloog, Tineke Heise, mediterane archeoloog en Koen Blok, maritiem archeoloog aangevuld met plaatselijke amateur archeologen van de AWN, een landelijke vrijwilligersvereniging voor amateur archeologen. De verkenning is in vrije tijd zonder enige financiële ondersteuning uitgevoerd. De nieuwsgierigheid was snel gewekt omdat het om een groot schip ging van van tussen de 30 en 40 meter. Schepen met een dergelijke omvang kwamen zelden in deze regio. Bij het onderzoek kwam aan het licht dat er nog tonnen in het wrak liggen, die vermoedelijk nog vol zitten. ‘Met de inventaris kunnen we meer te weten komen over hoe het leven aan boord van zo’n schip was’, meldt Heise. ‘Dit is wel heel spectaculair’, voegt ze er aan toe. Ook werden een paar schoenen gevonden. Het vaartuig wordt eerst herbegraven. Volgend jaar wil het team meer onderzoek doen en het liefst het wrak bergen, wat de boer ook graag wil. Het team zoek sponsors om dit te kunnen realiseren. Door inklinken van de grond gebeurt het steeds vaker dat scheepswrakken en andere bodemarchief aan de oppervlak komen.