Agenda | Bingo van de Vogelwacht Lemmer-Eesterga- Follega

Lemmer - Vrijdag 21 oktober om 20.00 uur in het Baken te Lemmer kunnen er weer mooie prijzen worden gewonnen bij de jaarlijkse traditionele Bingo van de Vogelwacht Lemmer-Eesterga- Follega. 

De toegang bij de Bingo is gratis en het is voor leden en niet leden en voor jong en oud. Het Baken, Wiepke Hofstraat 2, 8531 GM, LEMMER, 0514 561 960, http://www.hetbakenlemmer.nl, Vrijdag 21 oktober 20:00 uur.