Lemster Mannenkoor in Suderigge

LEMMER - Het Lemstermannenkoor gaf zondag een optreden in het verzorgingshuis Suderigge in Lemmer.

Om half acht opende Harriét van Suderigge de avond door iedereen een hartelijk welkom te heten en in het bijzonder het Lemstermannenkoor. Feike van Tuinen werd nog even persoonlijk voorgesteld, omdat het de eerste keer was dat Feike in het verzorgingtehuis Suderigge aanwezig was. Hierna wenste Harriét een ieder veel luisterplezier en gaf de microfoon over aan dirigent Feike van Tuinen . Hierna zong het koor onder andere Sjong fleurig en fan herte, De haven van rust, Zing van zijn trouw en zie de zon. Hierna gaf organist Jan Kroeske een prachtig Orgelsolo met een aantal bekende melodieén die ook de bewoners mee konden zingen.Na nog twee liederen gezongen te hebben Deep Harmony en Dona nobis Pacem was er even tijd voor een bakje koffie. Nadat het optreden met een verzoeknummer van het Frysk Folkslied werd afgesloten,Bedankte Harriét het Lemstermannenkoor Feike van Tuinen en Organist Jan Kroeske voor het geweldige optreden hierna wenste een ieder wel thuis.