Informatieavond N359 Lemmer

LEMMER - De N359 gaat op de schop. In maart van dit jaar presenteerden de provincie en de gemeente in dorpshuis het Baken het voorlopige ontwerp.

Vanuit de omgeving kwamen toen een aantal opmerkingen. Deze opmerkingen heeft de provincie verzameld en, waar mogelijk, verwerkt in het ontwerp. Ook is het ontwerp verder technisch uitgewerkt. Donderdag 27 oktober presenteren Provincie Fryslân en gemeente De Fryske Marren het definitieve ontwerp. Van 17.00 uur tot 21.00 uur is er een informatieavond in Hotel Iselmar aan de Plattedijk 16 in Lemmer. Gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouder Johannes van der Pal zijn bij een gedeelte van de avond aanwezig.

Een van de aanpassingen gaat langs de Zijlroede. Hier worden de rijbanen worden gesplitst door een middenberm en wordt naast het geluidreducerend asfalt een greenwall (begroeibaar geluidscherm) van 1,20 meter hoog wordt ingezet om de scheiding tussen het drukke verkeer en de woonomgeving te maken. Die greenwall is een voorbeeld van een plusmaatregel die gemeente De Fryske Marren eiste van de Provincie. Naar verwachting starten de werkzaamheden eind dit jaar en is de weg begin 2018 klaar..