Plannen voor weg door Lemmer (N359) definitief

Lemmer - De werkzaamheden aan de provinciale weg in Lemmer kunnen bijna los. Donderdagavond presenteerden de provincie Fryslân en gemeente de Fryske Marren de definitieve plannen aan de bewoners van Lemmer. Eind 2016 starten de voorbereidende werkzaamheden. Naar verwachting kan in het voorjaar van 2017 de schep in de grond.

,,Wy ha besocht om in ûntwerp te meitsjen dêr’t sa folle as mooglik minsken út ‘e omjouwing achter stean kinne”, vertelt gedeputeerde Sietske Poepjes. ,,Yn maart krigen de bewenners de foarlopige ûntwerpen fan ‘e dyk te sjen. We krigen dêr in pear opmerkingen op. Dy hawwe wy, wêr’t dat koe, ferwurke yn it ûntwerp. Ek binne no alle technyske details útwurke. No’t it ûntwerp defintyf is, kinne wy dus oant it wurk.'' Veranderingen Wat gaat er veranderen? De provincie legt op een aantal plaatsen extra rijstroken aan en maakt de kruispunten groter. Op die manier kan het verkeer beter doorstromen. Fietsers in Lemmer kunnen straks ook comfortabeler op pad. Aan de noordzijde van de N359 worden bestaande fietspaden verbeterd en op sommige plekken komen nieuwe fietspaden. Ook verbetert de provincie de aansluitingen naar de wijken. De provincie en gemeente investeren in meer groen en water naast de N359 om zo de omgeving direct naast de weg ook voor omwonenden leefbaarder te maken. Door de aanleg van geluidreducerend asfalt vermindert de geluidshinder. Daarnaast komen er op diverse plekken groene wallen en schermen. Planning Eind dit jaar starten de voorbereidende werkzaamheden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het kappen van bomen, het verleggen van watergangen en het verleggen van kabels en leidingen. Ondertussen wordt er een aannemer geselecteerd die de wegwerkzaamheden gaat uitvoeren. Naar verwachting gaat deze in het voorjaar van 2017 aan het werk. Een jaar later zijn de werkzaamheden dan klaar. Meer informatie over dit project en een film over het ontwerp van de weg op www.fryslan.frl/lemmer.