Instructeurs geslaagd voor KNBRD-diploma bij Reddingsbrigade Lemmer

LEMMER - Een aantal jeugdige leden en instructeurs hebben vrijdag afgezwommen voor het KNBRD-diploma. Door de instructeurs zijn in de voorgaande jaren alle diploma’s al behaald, maar doordat Reddingsbrigade Nederland een nieuwe opleidingslijn heeft geïntroduceerd is het voor deze zwemmers ook leuk om de nieuwe diploma’s te halen.

De examens werden afgenomen onder toezicht van examenofficials van de reddingsbrigades uit Emmeloord en Nijeveen. De beoordeling gebeurde op basis van vaardigheden die betrekking hebben op het zwemmend redden en het geven van leiding bij een redding. Het hebben van voldoende conditie speelt hierbij een belangrijke rol. Zo is een ongeval gesimuleerd, waarbij de redder op een veilige wijze zijn slachtoffer(s) aan de kant brengt. Het toepassen van bevrijdings- en vervoersgrepen, welke in drie fases uitgevoerd kunnen worden, spelen hierin een belangrijke rol. Ook het gebruik van reddings- en hulpmiddelen, zoals een reddingsklos, rescuetube, werpzak, werpbal, tuinslag of een stuk touw, moeten hierbij juist worden gebruikt. Als laatste zijn de onderdelen onderwaterzwemmen, popduiken en het popduiken van ringen belangrijke onderdelen.

De geslaagden van Reddingsbrigade Lemmer zijn:

Junior redder 1 – Manouk v.d. Berg en Corrie Booy.

Junior redder 2 – Annabella Veldhuizen, Hennie Meijer, Mark Hoekstra en Laura Krediet.

Junior redder 3 – Bert Jan van Griethuysen.

Junior redder 4 – Sanne v.d. Bijl, Myon de Vries en Saskia Tolhuis.

Zwemmend redder 1 – Marianne de Vries, Djoke Deinum, Tjebbe v.d. Meer en Sjoekie

Waninge.

Zwemmend redder 2 – Bareld Stoker, Dennis de Vries en Wolter Herder.

Zwemmend redder 3 – Fimmie Keulen, Trudy v.d. Heide en Ynschje Eizema.

Zwemmend redder 4 – Sam van Dijk.

Het volgende examen van Reddingsbrigade Lemmer is op 14 en 16 december. Dan wordt er afgezwommen voor de S.T.A.-brevetten, oftewel het overlevingszwemmen.