Lyaemer Wonen start haalbaarheidsonderzoek naar vernieuwing Zuiderzeestraat en omgeving

LEMMER - Lyaemer Wonen gaat samen met de gemeente De Fryske Marren een haalbaarheidsonderzoek doen naar wat de mogelijkheden zijn voor wijkvernieuwing in de Zuiderzeestraat en omgeving.

Dit is in de prestatieafspraken overeengekomen. Architectenbureau Inbo gaat deze haalbaarheidsstudie begeleiden. Op 14 december om 14.30 uur zullen wethouder Durk Durksz en directeur-bestuurder Aart Rekers het startschot geven bij het kantoor van de IJB groep aan de Flevostraat 14 in Lemmer. Het gaat over de herinrichting van het openbaar gebied, de toekomst van de huurwoningen van Lyaemer Wonen en over mogelijke nieuwbouwplannen op de locatie van het Groenekruis gebouw, de brandweerkazerne en het kantoor van de IJB groep aan de Flevostraat 14. Lyamer Wonen is er van overtuigd dat inbreng van de buurt zelf de gemaakte plannen verbeteren. De bewoners zijn volgens de woningstichting de ervaringsdeskundige van deze buurt, van de woningen en de gebruiker van de openbare ruimte. Daarom willen ze een interactief proces in waarbij ze beginnen met het ophalen van input uit de buurt. Lyamer Wonen gaat in de buurt enkele dagen werken aan toekomstplannen. Op dit moment ligt er nog geen enkel concreet plan.