Natura 2000-ontwerpbeheerplan IJsselmeergebied ter inzage

LEMMER - Het ontwerpbeheerplan Natura 2000 van het IJsselmeergebied ligt op donderdag 5 januari in Sporthotel Iselmar in Lemmer ter inzage. Hier kunnen belanghebbenden hun mening geven over het plan door een zienswijze in te dienen.

De natuur beleven, gebruiken en beschermen. Daar draait het om in de Natura 2000-gebieden. Het ontwerpbeheerplan beschrijft welke maatregelen er de komende zes jaren genomen worden om de natuur in deze gebieden te beschermen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) heeft dit ontwerpbeheerplan opgesteld, in overleg met andere bevoegde instanties (Rijk en betrokken provincies). Bij de totstandkoming van de beheerplannen zijn ook gemeenten, terreinbeheerders en diverse maatschappelijke organisaties betrokken. In het IJsselmeergebied ligt in bovengenoemde periode het Natura 2000 ontwerpbeheerplan voor zes gebieden ter inzage: Eemmeer & Gooimeer Zuidoever, IJsselmeer, Ketelmeer & Vossemeer, Markermeer & IJmeer, Veluwerandmeren, Zwarte Meer. Inzagelocaties en informatiebijeenkomsten Kijk voor meer informatie en het ontwerpbeheerplan op www.platformparticipatie.nl/ijsselmeergebied. De stukken zijn ook in te zien op diverse locaties in het IJsselmeergebied. Rijkswaterstaat organiseert inspraakavonden die om 18.00 uur beginnen en duren tot 21.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig.