Vogelgriep in Friesland: 400 vogels geruimd

DFM - Wetterskip Fryslân gaat donderdag de hele dag door met ruimen. Hierbij is het zoekgebied naast Ferwerderadiel uitgebreid naar Súdwest-Fryslân en Terschelling. In beide gemeenten zijn rond de tien dode vogels aangetroffen die mogelijk besmet zijn.

De zoekploegen zijn om deze reden uitgebreid. Gemeenten en It Fryske Gea zetten ook mensen in die helpen met zoeken en ruimen. Zij krijgen instructie en beschermende kleding van Wetterskip Fryslân. In totaal zijn er donderdag 8 december rond de 400 dode vogels geruimd. Er zijn dode vogels gevonden in de gemeenten Ferwerderadiel, Leeuwarderadiel en Dongeradeel. Bij de dode vogels in Marrum is vogelgriep type H5N8 geconstateerd. Aangenomen mag worden dat de rest van de gemeente Ferwerderadiel en Leeuwarderadiel en Dongeradeel ook besmet zijn met het virus. Daarnaast zijn er enkele dode vogels gevonden op Terschelling en in de gemeente Súdwest-Fryslân. Deze worden nog nader onderzocht op mogelijke besmetting. In Tytsjerksteradiel zijn in tegenstelling tot eerdere berichtgeving geen dode vogels gevonden die mogelijk besmet zijn met het virus. Afsluiting Noard-Fryslân Bûtendyks It Fryske Gea heeft haar natuurgebied Noard-Fryslân Bûtendyks afgesloten voor bezoekers. Op de toegangswegen zijn borden geplaatst. Vindingen van drie of meer dode watervogels (eenden, ganzen, zwanen), kunnen worden gemeld via het milieu-alarmnummer: (058) 212 24 22. Voorkom besmetting en vermijd direct contact met de kadavers. Raak de kadavers niet met blote handen aan. Zie ook: Vogelgriep in noorden van Friesland