Kwaliteit Friese fietspaden moet beter

SURHUISTERVEEN - Recreatieve fietsers  geven het fietsen in Friesland een 8, landelijk is dit cijfer een 7,9.

Friesland trekt weinig fietsers uit andere provincies, 88% komt uit de eigen provincie. Als belangrijkste verbeterpunt in Friesland wordt het comfort van fietspaden genoemd. Ongeveer 50% van degenen die zeggen dat er verbetering mogelijk is, geeft aan last te hebben van hobbels, boomwortels, gaten en kuilen. Verder zien de fietsers, en met name e-bikers, in deze provincie graag meer bankjes langs de route en kan het horeca-aanbod langs routes worden verbeterd . De verbeterpunten voor Friesland zijn: -   Het comfort van de fietspaden, met name hobbels/boomwortels, gaten/kuilen en het gebrek aan vlakke paden leveren gevaarlijke situaties op -   Rustplekken ontbreken in Friesland, ook onder de e-bikers  men ziet graag meer bankjes onderweg -   Meer horecagelegenheden langs de fietsroutes en betere openingstijden. Belangrijkste uitkomsten van het landelijke onderzoek zijn dat het de helft van de recreatieve fietsers vindt dat het comfort van fietspaden kan worden verbeterd en dat een groot gedeelte van de fietsers vindt dat aantal rustplekken langs recreatieve fietsers te gering is. Steeds meer mensen rijden op een elektrische fiets, ook voor een recreatieve fietstocht. Uit de landelijke resultaten blijkt echter dat 'Nederland nog niet e-bike proof is'. De huidige infrastructuur is nog niet ingesteld op de snelheid en wendbaarheid van de e-bike. Daarnaast is de bewegwijzering, het bermonderhoud, het aantal oplaadpunten en het gedrag op het fietspad volgens deze doelgroep niet op orde. De ANWB heeft deze zomer samen met de Fietsersbond,  Nederlandse Toerfietsunie (NTFU) en de Stichting Landelijk Fietsplatform een enquête gehouden onder  in totaal 11.228 recreatieve fietsers. Voor Friesland hebben 553 mensen deze enquête ingevuld. Fietsen is een belangrijke vrijetijdsbesteding van Nederlanders. De samenwerkende fietspartijen willen dat fietsen een aantrekkelijke tijdsbesteding blijft en dat Nederlanders en toeristen kunnen blijven genieten van de variatie aan landschappen in Nederland. Friesland heeft aangegeven te willen investeren in de uitbreiding en verbetering van (recreatieve) fietspaden en routenetwerken het fietspaden netwerk. Het kan de aanbevelingen in de rapportage gebruiken om het aanbod nog verder te verbeteren. Voor meer informatie over ANWB en fietsen zie www.anwb.nl/fanvanfietsen.