Zieke vogels bij IJsselmeer gevonden

FRYSL - ÂN Zoekteams van Wetterskip Fryslân, Staatsbosbeheer, Natuurmomenten, It Fryske Gea en de betrokken gemeenten hebben ongeveer honderd vogels gevonden met vogelgriep langs het IJsselmeer en de Waddenzeekust.

De gebieden waar deze vogels zijn gevonden zijn al bij hen bekend. De oproep aan wandelaars en jagers blijft van kracht om niet het veld in te gaan. In totaal zijn er op dit moment 1100 vogels geregistreerd. De vogels zijn gevonden in: Ferwerderadiel, Súdwest-Fryslân (omgeving Blauwhuis, Workum, IJlst, Van Panhuijskanaal tussen Bolsward en Makkum), Dongeradeel (omgeving van Oosternijkerk, Hantum, Bollingawier/De Paezens), Leeuwarderadeel, Menameradiel (omgeving van de Boksumerfeart, Hilaarderfeart en de Bolswardertrekvaart, Boksum), Littenseradiel (Hilaard) en op Terschelling. Wetterskip Fryslân heeft bij deze vogelgriepuitbraak de taak om de vogels op te ruimen en de waterkwaliteit te bewaken. Veiligheidsregio Fryslân regisseert de communicatie over het regiobeeld van de vogelgriep.