Meer werk voor kansarme Friezen

FRYSL - ÂN Friezen die moeilijk aan werk kunnen komen, maken voortaan meer kans om aan het werk te kunnen. De provincie Fryslân wil bij grote projecten meer mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt inzetten.

Deze zogenaamde ‘social return’ komt als voorwaarde in aanbestedingen van werken boven 250.000 euro. Veel Friese gemeenten sluiten zich aan. Op 1 januari 2015 riepen Arbeidsmarktregio Fryslân en de provincie Fryslân een regionaal coördinatiepunt social return in het leven. Dat coördinatiepunt moest zorgen dat de inzet van kansarme mensen in grote projecten gestructureerd en adequaat zou verlopen. Voorheen gingen de verschillende opdrachtgevers – lokale en provinciale overheden – elk op hun eigen manier om met social return. Dat gaf veel onduidelijkheid bij de aannemers. Daarom kwam er een Friese eis: een uniforme werkwijze om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. De Friese eis houdt in dat 2% van de aanbestedingssom wordt geïnvesteerd in social return. Dat geldt voor werken vanaf 250.000 euro en voor diensten vanaf 100.000 euro. Behalve de provincie hanteren 17 van de 24 Friese gemeenten deze eis al. De overige besluiten er binnenkort over. Doordat zoveel opdrachtgevers dezelfde normen hanteren, kunnen kandidaten ook gemakkelijker van de ene naar de volgende klus gaan. Naast het coördinatiepunt social return ontstond op 1 januari 2015 ook FIKS; een coördinatiepunt om onderwijs en grond-, weg- en waterbouwprojecten samen te brengen. FIKS moest zorgen voor een goede match tussen praktijkprojecten en onderwijs. De afgelopen twee jaar zijn onderwijsinitiatieven tot stand gekomen. Ook zijn veel mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk gekomen.