Gereformeerde Kerk krijgt opknapbeurt

LEMMER - De Provinsje Fryslan heeft in het kader van de Subsidieregeling Monumenten Fryslan 2016 besloten aan de Gereformeerde Kerk te Lemmer en omstreken een subsidie te verlenen voor het herstel van de toren van de kerk aan de Nieuwburen 36 in Lemmer.

De subsidiabele kosten bedragen € 132.467,00. Van dit bedrag wordt een subsidie van vijftig procent toegekend derhalve € 66.234,00.

,,We hebben een aanvraag ingediend als een periodiek instandhoudingsplan’’, licht Bernardus Kuipers, kerkrentmeester van de Gereformeerde Kerk toe. ,,Het betreft de planjaren 2017-2022. Het gaat om betonwerk, metsel- en voegwerk, stucadoorwerk en constructiewerkzaamheden als mede enig schilderwerk welke gekwalificeerd worden van slecht tot matig van kwaliteit. De aanvraag is met behulp van Monumenten advies Noord tot stand gekomen en door deze organisatie onderbouwd.’’